Volám sa Denisa Moravčík Debrecká a som vyštudovaný psychológ. Študovala som klinickú psychológiu a kognitívnu vedu v Holandsku a v Amerike, a za sebou mám prácu na psychosomatickej klinike, v neurovedeckom výskume, ako aj vo sfére ľudských zdrojov. 

Momentálne sa okrem poradenstva venujem aj osvete v témach duševného zdravia (nielen) na sociálnych médiách, ako aj lektorstvu.  

Pri mojej práci si zakladám na viacerých pilieroch. Je to najmä otvorený a nesúdiaci prístup ku klientovi, ako aj využívanie techník, ktoré sú podporované najnovšími vedeckými poznatkami (evidence-based). Aj preto vo svojej práci využívam najmä techniky pochádzajúce z kognitívno-behaviorálnej terapie a mindfulness (všímavosti). 


VZDELANIE:

Psychológia, Erasmus University (Holandsko) a Stony Brook University (USA) - Bakalársky titul
Klinická psychológia, Erasmus University (Holandsko) - Magisterský titul
Kognitívna veda, Erasmus University (Holandsko) - Magisterský titul
Príprava na výkon práce v zdravotníctve, Slovenská zdravotnícka univerzita (2021)


KURZY A ŠKOLENIA:

Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v kognitívno-behaviorálnej terapií, 2022 - prebiehajúci, Inštitút Odyssea, Česko
Mindfulness based stress reduction (Techniky mindfulness pre zníženie stresu), 2021 - Akadémia pozitívneho života, Slovensko
Neurofeedback pre odborníkov, 2021 - EEG Biofeedback Institut, Česko