msc. denisa MORAVČÍK debrecká | ONLINE PORADENSTVO

ZVLÁDANIE STRESU, ÚZKOSTI, A VYHORENIA
ZDRAVOTNÁ ÚZKOSŤ, PSYCHOSOMATIKA 
SEBAROZVOJ A SEBAVEDOMIE
emočná regulácia

Volám sa MSc. Denisa Moravčík Debrecká a som vyštudovaná psychologička a psychoterapeutka vo výcviku.
Študovala som klinickú psychológiu a kognitívnu vedu na univerzitách v Holandsku a v Amerike. Navštevujem dlhodobý psychoterapeutický výcvik v kognitívno-behaviorálnej terapií v Inštitúte Odyssea v Česku. Momentálne sa venujem online poradenstvu, ako aj edukácií a rozširovaniu povedomia o duševnom zdraví. 

o n l i n e    p o r a d e n s t v o


Ponúkam online poradenstvo formou videohovoru a e-mailu

Špecializujem sa na témy akými sú zvládanie stresu a úzkosti, zdravotnej úzkosti, vyhorenie, zlepšeniu sebavedomia či ťažkosti v medziľudských a romantických vzťahoch. 

Na našich sedeniach môžete očakávať otvorenú, uvoľnenú, a príjemnú atmosféru. Dôvernosť rozhovoru je u mňa samozrejmosťou

Mojim klientom sa v prvom rade snažím pomôcť ich problém dôkladne zanalyzovať a pochopiť. Spolu sa pozrieme na to, čo vaše ťažkosti spôsobuje a udržuje. Následne spolu pracujeme na úprave myslenia, emočnej regulácií či úprave neefektívnych vzorcoch správania. Súčasťou konzultácií sú aj cvičenia na doma, pri ktorých sa naučíte využívať všetky techniky po celý váš život. Mojim cieľom je naučiť klientov, ako si poradiť s ťažkosťami aj mimo konzultácií, a dodať im pocit kontroly a istoty nad ich prežívaním.

Pri mojej práci si zakladám na využívaní evidence-based, teda vedou podporovaných techník a metód.


podcast zdravá duša - overthinking

Vypočujte si epizódu podcastu poisťovne Union Zdravá duša, kde som bola hosťom. V podcaste sa venujem problematike rumináce a prílišného rozmýšľania (overthinkingu). 

podcast zdravá duša - ghosting

Vypočujte si epizódu podcastu poisťovne Union Zdravá duša, kde som bola hosťom. V podcaste sa venujem fenoménu ghosting - náhleho ukončenia kontaktu (nielen) v romantických vzťahoch.